آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا

برچسب: تکنولوژی

بله تعصبات مدرن هم داریم، درسته که مدرنیته و علوم جدید بشر رو به کنار زدن تعصبات و استفاده از عقلانیت برای پیشرفت بیشتر تشویق کرده ولی عملا تعصبات جدیدی به واسطه همین پیشرفت تکنولوژی به وجود اومده!

۱۳۹۸.۱۲.۱۷