آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا
طراحی لوگو شهر کتاب پاسداران

طراحی مجدد لوگو و هویت سازمانی شهر کتاب پاسداران

ریدیزاین یا طراحی مجدد لوگوی شهر کتاب پاسداران با حفظ قواعد کلی هویت شهر کتاب و القای فضایی متفاوت انجام شد.

خدمات ارائه شده آدورا برای شهر کتاب پاسداران

  • طراحی هویت سازمان
    • یبازسازی لوگو (redesign)
    • طراحی و تولید تابلو صندوق
    • طراحی و تولید لیبل های بخش کتابخانه
    • طراحی قالب پست های اینستاگرام