آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا
لبنیات میخک

طراحی لوگوی لبنیات میخک

طراحی لوگو برای شرکت نوپا و تازه کار لبنیات میخک که با توجه به هویت برند ارائه شده انجام و نهایی شد.

مشتری: