آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا
بازسازی لوگوی مبلمان گالستیان

بازسازی لوگو مبلمان گالستیان

باز طراحی لوگو و همچنین طراحی لوگوی یکصد سالگی مبلمان گالستیان به مناسبت یکصدمین سال فعالیت این مجموعه انجام شد.

خدمات ارائه شده آدورا برای گالستیان

طراحی هویت سازمانی

  • بازسازی لوگو (redesign)
  • طراحی کارت ویزیت
  • طراحی کارت های مناسبتی
مبلمان گالستیان بازسازی لوگوی مبلمان گالستیان لوگوی 100 سالگی مبلمان گالستیان لوگوی 100 سالگی مبلمان گالستیان کارت تبریک نوروز گالستیان