آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا
کمپین تبلیغاتی مبلمان گالستیان

کمپین تبلیغاتی مبلمان گالستیان

کمپین آگاهی از برند (brand awareness) به منظور معرفی هر چه بهتر برند گالستیان و برندهای تحت پوشش آن با استفاده از تبلیغات در مجلات معتبر، لوکس و اثربخش طراحی داخلی، ساختمان و مبلمان انجام شد که موفقیت بسیار چشم گیری از نظر افزایش تماس، درخواست بازدید از گالری و شعب و همچنین ورودی مستقیم وبسایت داشت.

خدمات ارائه شده آدورا برای گالستیان

  • تدوین استراتژی و مدیریت تبلیغات چاپی
    • آماده سازی مدیا پلن
    • طراحی آگهی ها برای مجلات تبلیغاتی مختلف صنعت ساختمان و مبلمان
    • مدیریت آگهی ها
کمپین تبلیغاتی مبلمان گالستیان