آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا

طراحی لوگوی فروشگاه آنلاین دندانت

با رعایت اصول هویت برند مجموعه تازه کار دندانت که توسط طراحان آدورا انجام شده بود، طراحی لوگویی متنی، ساده و قابل استفاده در فضاهای مختلف به زبان های فارسی و انگلیسی طراحی شد.

خدمات ارائه شده آدورا برای دندانت

  • طراحی هویت سازمانی شامل
    • طراحی لوگو
    • طراحی اوراق اداری
    • طراحی قالب ایمیل
    • طراحی قالب پست های شبکه ها اجتماعی