آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا
کمپین بازگشت به مدرسه شهر کتاب پاسداران

کمپین بازگشت به مدرسه شهر کتاب پاسداران

با توجه به اوج زمان تقاضا و فروش محصولات لوازم تحریر در هفته های آخر تابستان، با درخواست شهر کتاب پاسداران، پیشنهادات و برنامه ریزی کمپین مبتنی بر فروش بازگشت به مدرسه در برنامه اجرا قرار گرفت.

خدمات ارائه شده آدورا برای شهر کتاب پاسداران

 • طراحی و پیاده سازی لندینگ پیج برای کمپین بازگشت به مدرسه
  • ایده پردازی
  • طراحی مسابقه
  • طراحی المان های چاپی و محیطی
  • تصویرسازی و طراحی کاراکتر
  • طراحی تجربه کاربری (UX)
  • طراحی رابط کاربری (UI)
  • پیاده سازی لندینگ پیج
کمپین بازگشت به مدرسه شهر کتاب پاسداران کمپین بازگشت به مدرسه شهر کتاب پاسداران کمپین بازگشت به مدرسه شهر کتاب پاسداران کمپین بازگشت به مدرسه شهر کتاب پاسداران