راه حل های خلاقانه دیجیتال

پروژه ها

نمایش سقراط

در مورد این پروژه :

نمایش سقراط، کاری ارزشمند و پر طرفدار از حمیدرضا نعیمی و گروه نمایش شایا با مدیریت نورالدین حیدری ماهر، پس از سال 1395 دوباره در اسفند 1397 برای چند اجرای محدود به روی صحنه نمایش باز می گردد.

خدمات گروه آدورا

  • مشاوره تبلیغات
  • ساخت تیزر
  • تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی

پروژه ها

نمایش سقراط

نمایش سقراط، کاری ارزشمند و پر طرفدار از حمیدرضا نعیمی و گروه نمایش شایا با مدیریت نورالدین حیدری ماهر، پس از سال 1395 دوباره در اسفند 1397 برای چند اجرای محدود به روی صحنه نمایش باز می گردد.

خدمات گروه آدورا

  • مشاوره تبلیغات
  • ساخت تیزر
  • تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی