راه حل های خلاقانه دیجیتال

پروژه ها

کمپین بازگشت به مدرسه شهرکتاب پاسداران

در مورد این پروژه :

شهر کتاب پاسداران به منظور فروش ویژه نوشت افزار در روزهای منتهی به مهر، کمپین بازگشت به مدرسه را ایجاد و راه اندازی کرده است. این کمپین شامل المان های مختلفی، مانند طراحی شعار، لوگو، یونیفورم، کپی رایت، پست های مربوط به شبکه های اجتماعی، پوستر، و لندینگ پیج می باشد.

کمپین بازگشت به مدرسه شهرکتاب پاسداران

پروژه ها

کمپین بازگشت به مدرسه شهرکتاب پاسداران

شهر کتاب پاسداران به منظور فروش ویژه نوشت افزار در روزهای منتهی به مهر، کمپین بازگشت به مدرسه را ایجاد و راه اندازی کرده است. این کمپین شامل المان های مختلفی، مانند طراحی شعار، لوگو، یونیفورم، کپی رایت، پست های مربوط به شبکه های اجتماعی، پوستر، و لندینگ پیج می باشد.