راه حل های خلاقانه دیجیتال

معرفی

همه چیز درباره شماست!

تاریخچه ما

به تیم شدن چند نفر با تجربه های بسیار زیاد و گسترده در زمینه هایی مانند طراحی و ایجاد برندینگ و هویت سازمانی، مشاوره، بازاریابی و رسانه، تبلیغات، طراحی و توسعه وب و راه کارهای دیجیتال، بازاریابی ورزشی و اسپاسنرینگ، گروه آدورا در سال 1390 تاسیس شد. از آن زمان با توسعه ساختار سازمانی و توسعه خدمات، توانسته ایم به مشتریان و برندهای بیشتر و بزرگتری خدمت رسانی انجام دهیم.

 

هدف ما

رشد همراه با مشتریان و بهبود وضعیت فروش و کسب و کار آنها و ارائه راه کارهای مناسب در تمام زمینه ها از اصلی ترین اهداف گروه آدورا به شمار می رود.

 

چه ارزش هایی را دنبال می کنیم

ما با اشتیاق فراوان کار می کنیم و راه کارهایی که شاید همیشه رایج نباشند را برای ارتقای کسب و کار و رسیدن به هدف مشتریان، ارائه می دهیم. اشتیاق ما برای به چالش کشیدن خودمان برای ارائه بهترین ها به مشتری ریشه در زندگی و طرز تفکر طرز فرد فرد ما دوانده است.
ما چشم انداز را به تصویر می کشیم. سعی ما بر ایجاد و نگهداری برند مشتریان و ارزش آن با تکیه بر ارائه و اجرای راهکارهای، منحصر به فرد، بهینه و به صرفه برای رشد کسب و کار آنهاست.
 

Adora Group

معرفی

همه چیز درباره شماست!

تاریخچه ما

به تیم شدن چند نفر با تجربه های بسیار زیاد و گسترده در زمینه هایی مانند طراحی و ایجاد برندینگ و هویت سازمانی، مشاوره، بازاریابی و رسانه، تبلیغات، طراحی و توسعه وب و راه کارهای دیجیتال، بازاریابی ورزشی و اسپاسنرینگ، گروه آدورا در سال 1390 تاسیس شد. از آن زمان با توسعه ساختار سازمانی و توسعه خدمات، توانسته ایم به مشتریان و برندهای بیشتر و بزرگتری خدمت رسانی انجام دهیم.

 

هدف ما

رشد همراه با مشتریان و بهبود وضعیت فروش و کسب و کار آنها و ارائه راه کارهای مناسب در تمام زمینه ها از اصلی ترین اهداف گروه آدورا به شمار می رود.

 

چه ارزش هایی را دنبال می کنیم

ما با اشتیاق فراوان کار می کنیم و راه کارهایی که شاید همیشه رایج نباشند را برای ارتقای کسب و کار و رسیدن به هدف مشتریان، ارائه می دهیم. اشتیاق ما برای به چالش کشیدن خودمان برای ارائه بهترین ها به مشتری ریشه در زندگی و طرز تفکر طرز فرد فرد ما دوانده است.
ما چشم انداز را به تصویر می کشیم. سعی ما بر ایجاد و نگهداری برند مشتریان و ارزش آن با تکیه بر ارائه و اجرای راهکارهای، منحصر به فرد، بهینه و به صرفه برای رشد کسب و کار آنهاست.