آژانس تبلیغاتی آدورا
بالا

شهر کتاب پاسداران

شهر کتاب پاسداران یکی از شعب مطرح شهر کتاب های کشور است که به دلیل داشتن محیطی خاص و کافه رستوران در دو بخش متفاوت و همچنین ارائه محصولات متنوع تحریر، کتب مختلف، آلبوم های صوتی و تصویری، اسباب بازی و ادوات آموزشی کودکان و صنایع دستی جزو شهر کتاب های پرطرفدار می باشد.

نیاز به بازنگری در ساختار هویت سازمانی شهر کتاب پاسداران، هدایت آسانتر مراجعین برای تهیه محصولات مورد نیاز و کمپین مبتنی بر فروش برای بازگشت به مدرسه دلیلی شد تا همکاری این مجموعه با آدورا شکل بگیرد.