راه حل های خلاقانه دیجیتال

پروژه ها

وبسایت مبلمان گالستیان

در مورد این پروژه :

پیرو تغییرات و نوسازی مجموعه مبلمان گالستیان به دلیل یکصدمین سالگرد آغاز فعالیت، تصمیم به نوسازی وبسایت و رسانه دیجیتال این مجموعه هم راستا با دیگر تغییرات این مجموعه شد.

خدمات:

 • مشاوره
 • طراحی UI/UX
 • وردپرس
 • طراحی ریسپانسیو
 • برنامه نویسی PHP
 • عکاسی
 • ویرایش تصایو
وبسایت مبلمان گالستیان

پروژه ها

وبسایت مبلمان گالستیان

پیرو تغییرات و نوسازی مجموعه مبلمان گالستیان به دلیل یکصدمین سالگرد آغاز فعالیت، تصمیم به نوسازی وبسایت و رسانه دیجیتال این مجموعه هم راستا با دیگر تغییرات این مجموعه شد.

خدمات:

 • مشاوره
 • طراحی UI/UX
 • وردپرس
 • طراحی ریسپانسیو
 • برنامه نویسی PHP
 • عکاسی
 • ویرایش تصایو