راه حل های خلاقانه دیجیتال

مشتری ها

سن ایچ

Sunich Mix
میکس هایی برای شادی

شرکت عالیفرد بعنوان یکی از شرکت های خوشنام در عرصه تولید انواع آبمیوه،کنسانتره و شربت در سال 1357 در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه کارخود را شروع نمود. در حال حاضرشرکت در زمینه تولید انواع آبمیوه در بسته بندی های تتراپک و کامبی بلاک، انواع کنسانتره، و انواع شربت در بسته بندی شیشه و گالن فعالیت می نماید.

سن ایچ
  • tagline:
    میکس هایی برای شادی
  • website:
    http://sunich.org/mix/
  • field of activity:

    تولید انواع آبمیوه های میکس

clients

میکس هایی برای شادی

محصول جدید سن ایچ، سن ایچ میکس مناسب برای تولید انواع موکتیل

شرکت عالیفرد بعنوان یکی از شرکت های خوشنام در عرصه تولید انواع آبمیوه،کنسانتره و شربت در سال 1357 در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه کارخود را شروع نمود. در حال حاضرشرکت در زمینه تولید انواع آبمیوه در بسته بندی های تتراپک و کامبی بلاک، انواع کنسانتره، و انواع شربت در بسته بندی شیشه و گالن فعالیت می نماید.

tagline:
میکس هایی برای شادی
field of activity:

تولید انواع آبمیوه های میکس