راه حل های خلاقانه دیجیتال

مشتری ها

مبلمان گالستیان

Galstian Furniture - Logo
مبلمان لوکس خانگی و اداری

با بیش از یکصد سال تجربه، مبلمان گالستیان یکی از پیشروان صنعت مبلمان در ایران می باشد. با اتحاد خانواده های گالستیان و خالویان، این کسب و کار تبدیل به کسب و کاری خانوادگی شده است.

گالستیان نماینده انحصاری برخی از برترین برند های ایتالیایی مانند کارپانلی و پرواسی، جولیا مانگانی، مانگانی هوم، افیفران، بالدی و جانسن است.

مبلمان گالستیان
  • tagline:
    مبلمان لوکس خانگی و اداری
  • website:
    http://galstian-furniture.com
  • field of activity:

    واردات مبلمان لوکس خانگی، اداری و جواهرات خانگی ایتالیایی، اسپانیایی و هلندی

clients

مبلمان لوکس خانگی و اداری

با بیش از یکصد سال تجربه، مبلمان گالستیان یکی از پیشروان صنعت مبلمان در ایران می باشد. با اتحاد خانواده های گالستیان و خالویان، این کسب و کار تبدیل به کسب و کاری خانوادگی شده است.

با بیش از یکصد سال تجربه، مبلمان گالستیان یکی از پیشروان صنعت مبلمان در ایران می باشد. با اتحاد خانواده های گالستیان و خالویان، این کسب و کار تبدیل به کسب و کاری خانوادگی شده است.

گالستیان نماینده انحصاری برخی از برترین برند های ایتالیایی مانند کارپانلی و پرواسی، جولیا مانگانی، مانگانی هوم، افیفران، بالدی و جانسن است.

tagline:
مبلمان لوکس خانگی و اداری
field of activity:

واردات مبلمان لوکس خانگی، اداری و جواهرات خانگی ایتالیایی، اسپانیایی و هلندی