راه حل های خلاقانه دیجیتال

مشتری ها

فوژان راهبران نامی

Fujan Rahbaran Nami
فوژان راهبران نامی

شرکت “فوژان راهبران نامی”، نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های کلن و هانوفر در ایران است.

هدف اصلی این شرکت، ایجاد ارتباط مابین متخصصین، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار ایرانی با برترین تولیدکنندگان و نمایندگان صنایع کشورهای جهان، از طریق بازدید و مشارکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی کشور آلمان است.

فوژان راهبران نامی
  • tagline:
    فوژان راهبران نامی
  • website:
    http://frn-co.com
  • field of activity:

    نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های کلن و هانوفر در ایران

clients

فوژان راهبران نامی

شرکت “فوژان راهبران نامی”، نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های کلن و هانوفر در ایران است.

شرکت “فوژان راهبران نامی”، نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های کلن و هانوفر در ایران است.

هدف اصلی این شرکت، ایجاد ارتباط مابین متخصصین، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار ایرانی با برترین تولیدکنندگان و نمایندگان صنایع کشورهای جهان، از طریق بازدید و مشارکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی کشور آلمان است.

tagline:
فوژان راهبران نامی
field of activity:

نماینده انحصاری شرکت نمایشگاه های کلن و هانوفر در ایران