راه حل های خلاقانه دیجیتال

مشتری ها

مرکز پزشکی آنادولو

Anadolu Medical Center
همکاری با دانشکده علوم پزشکی جانز هاپکینز

مرکز پزشکی آنادولو تحت حمایت مالی موسسه آنادولو می باشد و دارای دو ویژگی عمده است: غیرانتفاعی بودن و وابستگی منحصر به فرد آن به مرکز پزشکی جانز هاپکینز که در سراسر جهان شناخته شده است. از همان ابتدا زمانی که در سال 1979 دو خانواده سرشناس یازیجی و اوزیلحان، موسسه آنادولو را تاسیس نمودند، تعهد به بهداشت و سلامت در صدر اولویت ها قرار داشته است.

مرکز پزشکی آنادولو
  • tagline:
    همکاری با دانشکده علوم پزشکی جانز هاپکینز
  • website:
    http://anadolumedicalcenter.ir
  • field of activity:

    بیمارستان، مرکز پزشکی، آنکولوژی

clients

همکاری با دانشکده علوم پزشکی جانز هاپکینز

آنادولو مدیکال سنتر ، بیمارستانی نیست که در آن فقط پزشکان حرفه ای و مجرب خدمات درمانی ارائه کنند، بلکه یک مجموعه کامل درمانی است که کلیه خدمات درمانی را که در طول دوره درمان نیاز دارید، نظیر خدمات بهداشتی و توانبخشی، مراقبت و هتلینگ رانیز ارائه می نماید.

مرکز پزشکی آنادولو تحت حمایت مالی موسسه آنادولو می باشد و دارای دو ویژگی عمده است: غیرانتفاعی بودن و وابستگی منحصر به فرد آن به مرکز پزشکی جانز هاپکینز که در سراسر جهان شناخته شده است. از همان ابتدا زمانی که در سال 1979 دو خانواده سرشناس یازیجی و اوزیلحان، موسسه آنادولو را تاسیس نمودند، تعهد به بهداشت و سلامت در صدر اولویت ها قرار داشته است.

tagline:
همکاری با دانشکده علوم پزشکی جانز هاپکینز
field of activity:

بیمارستان، مرکز پزشکی، آنکولوژی